top of page
Marble Surface

"Mang chăm sóc sức khỏe sinh sản đến Pierce và Eddy County"

Lake Region District Y tế
Kế hoạch hóa gia đình

Empty Road

Bác sĩ Y tá của chúng tôi &  Được cấp phép  Cô y tá  đi hàng tháng đến New Rockford hoặc Rugby 

Dịch vụ:

  • Kỳ thi Gyn hàng năm

  • Khám vú

  • Khám sàng lọc trầm cảm / Thuốc

  • Cai thuốc lá

  • Lập kế hoạch và Kiểm tra Mang thai

  • Đánh giá Rủi ro Tình dục và Sức khỏe

  • Đánh giá Rối loạn Sử dụng Chất

  • Kiểm tra và điều trị STD

  • Các phương pháp kiểm soát sinh sản

Doctor Talking To Patient

Đặt lịch hẹn với Y tá Lori

701-662-7046

máy lẻ 7046

bottom of page