top of page
Pregnant Woman and Partner
Image by Jhon David

"Kế hoạch hóa gia đình là khi bạn quyết định số con bạn muốn và khi nào bạn muốn có chúng."

Ai Có thể sử dụng Chương trình Kế hoạch hóa Gia đình?

Phụ nữ VÀ nam giới trong độ tuổi sinh sản, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, quốc tịch,

tôn giáo, sở thích tình dục, khuyết tật hoặc khả năng thanh toán.

Những dịch vụ nào được cung cấp tại Phòng khám Kế hoạch hóa Gia đình Vùng Hồ ??

Click boxes below to find out more!

Sàng lọc trầm cảm và Rx

Headache

Giấy giới thiệu Tiêm chủng Trong Ngày

Image by Markus Winkler

Rủi ro về sức khỏe và tình dục  Đánh giá

Folding Sign

Tên dịch vụ

Lasting Friendship

Giới thiệu Tiêm chủng Cùng ngày

IMG_7177.jpg

Tên dịch vụ

Image by Humphrey Muleba
bottom of page