top of page

Các tùy chọn kiểm soát sinh sản

Có nhiều loại

ngừa thai!

  Hãy để nhà cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi hỗ trợ bạn lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất với bạn!

Kiêng cữ có hiệu quả 100% trong việc phòng ngừa cả STDs và mang thai ngoài ý muốn!

  • Facebook

Gọi cho Lori để có một cuộc hẹn bí mật
701-662-7046, nhấn tùy chọn "3"

bottom of page